πολυλεξία

ἡ, Μ
πολυλογία, φλυαρία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ-* + -λεξία (< λεκτῶ < -λεκτος < λέγω), πρβλ. κυριο-λεξία].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.